Záhada zvaná reinkarnace


Reinkarnace je v nezanedbatelné části světových náboženství jeho základním principem a byla uznána i některými osobnostmi, které mají pro filozofické i vědecké pojetí lidstva dodnes význam a učíme se o nich během školních let. Za připomenutí stojí Platón, Sokrates nebo Pythagoras.
Reinkarnace a posmrtný život nás provází jak celým historickým obdobím lidstva až do současnosti, tak napříč světem od kmenů na Sibiři přes Afriku až do Austrálie. A zajímavý je hlavně fakt, že se o znovuzrození https://cs.bab.la/slovnik/cesky-anglicky/znovuzrozen%25C3%25AD individuální myšlenkové energie po smrti člověka hovořilo už v době, kdy se tyto vzdálené skupiny lidí, podporujících myšlenku této formy posmrtného života, nemohly přes zeměpisnou vzdálenost nijak ovlivnit a potkat se. představa posmrtného životaZápadní svět je silně ovlivněný převládajícím křesťanstvím a ateismem, takže jeho postoj je sporný nebo zamítavý, nicméně v praktikované hlubinné regresní terapii má své místo i reinkarnační regrese. Tato terapie se doporučuje v případech, kdy má jedinec nevysvětlitelné problémy, které mohou pramenit z negativních zkušeností v minulých životech. Je nutno dodat, že vyvolání takového hypnotického stavu může provádět jen zkušený člověk.
Jedním z nejvýznamnějších náboženských směrů, které se s reinkarnací ztotožňují je buddhismus. Podle základního pilíře tohoto náboženství je podstatou bytostí mysl, která je nezničitelná, neohraničená a všechny životní formy v ní vznikají a zase zanikají. Život každé bytosti je pouhou částí nekonečného proudu existence. To, v jaké formě se mysl znovuzrodí, je určováno karmou (zákon příčiny a následku). náboženský symbolČím více dobrých dojmů se během nekonečného proudu reinkarnace shromáždí v mysli, tím se zvyšuje možnost narodit se v lepší sféře a v okamžiku, kdy rozpoznání dokonalé podstaty vlastní mysli nalezne dokonalost, dojde k osvícení. I hinduismus se soustředí na reinkarnaci, závisející na minulých činech, kdy se nesmrtelné „já’’ po smrti těla převtělí do nově narozené bytosti.
Pythagoras a Platón prosazovali teorii, že nesmrtelná duše se musí převtělit kvůli morální očistě, a to do jiné formy zahrnující i zvířecí a rostlinný svět.