Nejstrašidelnější hrad světa

Hrad Leap, který se nachází v Irsku, se na první pohled neodlišuje od ostatních středověkých ruin, které se v Irsku nalézají. Přesto však má pověst nejstrašidelnějšího hradu na světě a sjíždí se sem mnoho zvědavých turistů. Tento hrad byl postaven v pozdním středověku, někdy okolo třináctého století. Nejspíše jej vystavěl rod O’Bannonů, který byl druhým nejvýznamnějším v tamní oblasti.
zamřížované okno

Historie hradu Leap

Minulost tohoto místa nezačala vůbec dobře. Odehrávaly se zde spory mezi samotnými šlechtici, kdy se dva bratři přeli o to, kdo z nich bude jejich rodu vládnout. Spor tehdy vyřešili tím, že se domluvili na tom, že hlavou rodu bude ten z bratří, který přežije skok ze skály nedaleko místa, kde dnes stojí hrad. Tak se nějakým způsobem stalo, že z bratrů přežil pouze jeden, a počest svého vítězství na tomto místě postavil hrad. Vybral si však pro své sídlo poměrně špatné místo. Na místě dnes stojícího hradu totiž v dávné minulosti měla stát keltská svatyně.
zřícenina v Irsku

Krvežíznivý a krutý rod

Brzy se však o hrad a majetek, který skrýval, začal zajímat jiný rod O’Carrolových. Tento rod byl hamižný, toužil po moci, a jejich chamtivost je poháněla k tomu, aby chtěli získat poklady, které měl ukrývat hrad jejich poddaných rod O’Bannonových.  Nakonec se vypravili jejich hrad dobýt, a mnoho šlechticů i služebníků rodu O’Bannonů zahynulo mečem svých pánů. Po tomto masakru se hrad Leap ocitl v držení rodu O’Carrolových. Hrad měli ve správě dva bratři, kteří se nenáviděli a měli neustále spory o nástupnictví. Tak se stalo, že jeden z bratří, měl to být jednooký Teighe, zavraždil druhého, kněze Thaddeuse. Duch zavražděného bratra má dodnes na hradě bloudit komnatou a v její bezprostřední blízkosti. Podle oficiálních stránek hradu, byly zde na hradě Loap, na místě vraždy, o mnoho století později, skutečně nalezeny lidské ostatky.