Kvalitní mazání nejde ničím nahradit

nákres, auto, olej

Potřeba mazat je u strojů a zařízení již od nepaměti. Když se totiž dvě kovové části o sebe třou, vzniká teplo, které je nežádoucí. Právě proto je důležité tohle tření minimalizovat, k čemuž se používají právě maziva. Příkladem velmi důležité provozní náplně, bez které by mnoho strojů nemohl ani fungovat, jsou hydraulické oleje. Ty se používají nejenom do pracovních strojů, ale také jakékoliv techniku, kterou je možné vidět všude kolem sebe. Právě proto je potřeba kvalitního maziva velmi důležitá a není možné ji jakkoli zanedbat.

Myslete na životnost svého stroje

Pokud byste neradi podcenili výběr oleje, pak určitě využijte možnosti specialistů a nechejte si poradit. Byla by obrovská škoda vybrat provozní kapalinu, která nebude svými vlastnostmi vyhovovat vašim potřebám. Abyste měli alespoň malý přehled o tom, co v sortimentu těchto maziv najdete, určitě si neváhejte přečíst následující rozdělení hydraulických olejů:

Standardní – Tento typ je používaný především v zařízeních, kde provozní teplota není příliš vysoká. Pokud by totiž teplota dosáhla hodnotě blížící se bodu vzplanutí, mohla by nastat velmi vážná nehoda.

Nehořlavé – Modernější typ maziva, které již netrpí neduhem hořlavosti. Dají se sehnat v široké škále hustoty, od těch největší, které se blíží vodě, až po menší.

zlené auto, motor

Hydraulická zařízení se používají naprosto běžně, a to takřka všude. Najdete je nejenom ve výrobnách, ale také často také v různých rezidenčních objektech nebo v dopravních strojích. Ačkoliv se může zdát, že tato kapalina bude použit pro snížení tření u různých součástí, v případě hydraulických zařízení jde především o přenos sil. I když se v mnoha oblastech používá speciální kapalina podobná vodě, oleje jsou mnohem vhodnější díky tomu, že nepodléhají oxidaci, respektive ji podléhání mnohokrát méně než právě voda a jí podobné kapaliny. Navíc olej dokáže chránit celý systém proti korozi, což je hlavní výhoda, pro kterou se vyplatí do této provozní kapaliny skutečně zainvestovat.