Když dojde k pracovnímu úrazu

Pokud se člověku něco stane v práci, a pokud se tento nedopustil něčeho, co je v rozporu s platnými předpisy, respektive dokonce zákony, náleží mu za to alespoň finanční kompenzace. Protože ho měl zaměstnavatel chránit a zjevně ho neochránil.

invalidní vozík

Platí to pro všechny případy, kdy člověk pracuje tak, jak má, když vykonává jinou činnost, nařízenou mu zaměstnavatelem, když je tento na služební cestě, ale třeba i ve chvíli, kdy si dává na pracovišti pauzu a tudíž momentálně nic nedělá. A aby v tom nebyl chaos, existují i pravidla, podle nichž se trvalé následky odškodňují.

Když má člověk kvůli pracovnímu úrazu ztížené společenské uplatnění, tedy trvalé následky, musí být odškodněn za to, že tím bylo negativně ovlivněno uspokojování jeho životních, pracovních a společenských potřeb. Což se projevuje zejména na schopnosti dále vykonávat dosavadní profesi nebo se připravovat na povolání, dále se vzdělávat a nalézat adekvátní uplatnění v rodinném, politickém, kulturním a sportovním životě.

Podle příslušného nařízení vlády se stanovuje – obvykle řádově po roce, ale někdy i mnohem později, tedy ve chvíli, kdy už je jasné, že je stav poškozeného definitivní a nelze více doufat ve zlepšení – bodové ohodnocení způsobené újmy a za každý bod náleží dotyčnému 250 korun, jež se vyplácejí jednorázově. Tudíž je nasnadě, že nechce-li být poškozený ošizen, měl by si pořídit soudního znalce a využít právní zastoupení.

následky trvalé

Ovšem je jasné, že tabulky nedokážou dělat zázraky. A proto se nemusí poškozený cítit výší odškodného uspokojen. Respektive uspokojen být může, ovšem následně může dojít ke zhoršení stavu, jež si vyžaduje přehodnocení původního rozhodnutí. V takovém případě může soud rozhodnout jak o změně samotné, tak i o navýšení odškodného nad rámec tabulek. Ovšem i to si vyžaduje soudního znalce, jenž by situaci přezkoumal, a nový soud, jenž by rozhodl. A nelze než vám přát, abyste měli při výběru štěstí. Protože když už jste byli poškozeni, mělo by stát aspoň odškodné za to.

Abyste nebyli připraveni třeba ani o odškodné za dopad úrazu na soukromý život, sociální postavení, psychickou újmu, ztrátu sexuálních funkcí.