Jaké komplikace může přinést kamionová přeprava

Není žádný pochyb o tom, http://pravo.wz.cz/opp/data/nesporne_rizeni.doc že ze všech možných druhů dopravy materiálu a zboží, je u nás kamionová doprava tou zdaleka nejpoužívanější. A z dobrého důvodu. Koneckonců je dostatečně rychlá, spolehlivá, levná a flexibilní. Navíc to, že je možné náklad dopravit přímo na místo, ať už se nachází kdekoliv, je rozhodně nesporné plus. Není tedy divu, že si ji obchodníci pochvalují. Jak jsou na tom ale běžní lidé, zejména ostatní řidiči?ilustrace jednoho druhu kamionu

Ti už se zdaleka tak vesele netváří. Obvykle považují nákladní automobily za zlo, které existuje jen proto, aby zkoušelo jejich odolnost a trpělivost. Z jejich pohledu je to naprosto samozřejmý přístup. Stačí jen, abychom se podívali na kteroukoliv z hlavních silnic, a hned zjistíme proč.

Předně je tu fakt, že mají omezenou rychlost ještě více, než přikazuje dopravní zákon. Platí to zvláště, pokud jsou plné. Vezměme si například, že na dálnici smíte jet maximální povolenou rychlostí 140 km/h. Avšak většina nákladních automobilů smí jet nejvýše rychlostí 100 km/h, případně i 90 km/h. To může být velmi iritující pro spěchající řidiče, zvlášť pokud tam není, například z důvodu oprav, možnost předjíždět.

Avšak ani pokud tam žádné omezení, co se týče předjíždění, není, stále nemáme vyhráno. Díky své velikosti totiž velmi často neumožňují vozům, které jedou za ním, dobrý výhled dopředu, který je při předjíždění naprosto nezbytný. Koneckonců nevíte, zda proti vám nejede jiné auto.

Přičíst sem můžeme i fakt, že kamiony obvykle nebývají stavěny s ohledem na ekologii. Navíc spotřebovávají palivo úměrně své velikosti. Pokud tedy za některým z nich jedete, určitě si zavřete okýnka.ilustrace kamionu bez návěsu

I přes výše uvedené je však zřejmé, že se jedná o způsob přepravy, která se v dnešní době nedá ničím zcela nahradit. I když budete zboží přepravovat po železnici, stále je nutné jej dopravit z nádraží do obchodu. A logisticky je mnohem jednodušší zkrátka vypravit kamion.

Avšak věřím, že v brzké době bude vynalezen jiný, ještě lepší způsob přepravy. Takový, který nebude dělat vrásky ostatním účastníkům dopravního provozu. A kdo ví, třeba právě kamionovou dopravu nahradí.