Sebevědomí je možné v jakémkoli věku

Žena je vždycky krásná, ačkoli si to sama o sobě ne vždy musí myslet. S přibývajícím věkem nám klesá sebevědomí a vlastní krásu nevnímáme, protože vidíme jenom nedostatky, a porovnáváme se se svým mladším já. To se odráží i v tom, jak okolí vnímá nás. Přitom některé krásy života vyniknou až v pozdějším věku, ať už jsou to moudra, očekávání nebo nejrůznější překážky a výzvy, které překonáváme ať už kvůli sobě nebo kvůli společnosti. Pakliže se naučíte, co je pro vás dobré a uvidíte své klady, váš pohled na vás samotnou se změní. Uvidíte samy.
síla a hrdost
Jaké jsou rady odborníků?
Pečujte o své tělo, ale také o svou duši. Neodříkejte si péči, kterou potřebujete. Práce počká, spánek ne. Nemůžete se jenom tak zastavit v čase a předpokládat, že zůstanete zakonzervovaná navěky.

·         Jak žít harmonicky po celý život? Odborníci, sociologové ale i psychologové tvrdí, že nejdůležitějším bodem vlastního sebevědomí je sebepřijetí.

·         Jak se vyrovnat s úskalími a nástrahami života? Najít sama sebe a dobře se poznat.

Kdy začíná sebehledání
S tímto problémem se poprvé setkávají ženy okolo pětadvacátého roku. Hledají nejenom své uplatnění ve společnosti, ale i to, jaké jsou, jaké jsou jejich názory a za čím si stojí. Po studiu je čeká svoboda, první byt nebo nová práce, nový vztah či změna vztahů s rodiči po tom, co se odstěhuje. Stavy depresí a úzkostí nejsou v tomto období nijak neobvyklé, stejně jako pochby o sobě samotné. Všichni o svých schopnostech pochybujeme.
sebevědomá žena
Jak zvládnout náročné období sebehledání?
Přijměte zodpovědnost. Nejenom za věci a práci, ale také sama za sebe. Naučte se, že všechno, čím investujete sama do sebe, tím ovlivňujete svou budoucnost i svou přítomnost. Najděte své slabé stránky, ale najděte i ty silné. Buďte si plně vědoma toho, co vás potěší, ale co vás i rozesmutní. Co jsou vaše slabosti, které stránky byste si měla chránit a nedávat je najevo? Přijměte se. Pracujte se svým světem uvnitř sebe. Neuzavírejte se ve svých myšlenkách před vzpomínkami nebo emocemi.