Jak je na tom důvěra v systém EET?

Oficiální spuštění elektronické evidence tržeb, neboli EET, se nezadržitelně blíží a zbývá do něj pouhých několik týdnů. Společnost ČSOB se rozhodla udělat průzkum mezi drobnými podnikateli, aby se podívala na jejich důvěru a názory týkající se této problematiky. Výsledky poté zveřejnila v Indexu očekávání firem ČSOB. Tento průzkum ukázal, že se sice důvěra v systém zvětšila i u menších podnikatelů, ale i přesto ji většina nechce.

Na zvýšení důvěry měla jistě vliv marketingová kampaň, se kterou Ministerstvo financí přišlo, protože poskytla všem více informací. I přes veškeré propagování a slibování rovných podmínek pro všechny s jejím skutečným zavedením souhlasí pouze 41 procent menších podnikatelů.

Mnoho z nich si myslí, že rovných podmínek se stejně nedosáhne a na daňové úniky to také nebude mít velký vliv. Ti, kdo budou chtít pracovat načerno, si podle nich stejně najdou způsob, jak to udělat. Podle některých se navíc největší daňové podvody týkají podnikatelů, kteří budou od povinnosti systému EET osvobozeni. Dalším problémem, na který mnoho z podnikatelů odkazuje je to, že si budou muset všechno zaplatit sami a ještě měsíčně platit registrační poplatky. Když po nich ovšem stát EET vyžaduje, tak by jim to měl také zaplatit, aby tím nepřišli k újmě.

Pojďme se teď v procentech podívat na to, jaké informace zjistil průzkum ČSOB.
1.      Zavedení povinné elektronické evidence tržeb: 37 % rozhodně nesouhlasí, 22 % spíše nesouhlasí, 23 % se zavedením spíše souhlasí a pouze 18 % rozhodně souhlasí.
2.      Vytvoření rovných podmínek na trhu: 36 % tomu rozhodně nevěří, 31 % tomu spíše nevěří, 26 % spíše věří a pouhých 7 % souhlasí, že EET s rovnějšími podmínkami pomůže.
3.      Boj s daňovými úniky: většinových 34 % si rozhodně nemyslí, že to pomůže, 29 % je spíše skeptických, 26 % myslí, že by to mohlo pomoci a opět pouhých 11 % je přesvědčených, že tento systém pomůže v boji proti daňovým podvodům.

Průzkum se zabýval ještě několika aspekty. Jedním z nich byla otázka, od jakého obratu by se podle podnikatelů měla EET používat a do jakého ještě ne. Jinou oblastí byl dotaz týkající se osvobození některých okruhů obchodu. Tedy kdo by měl být osvobozen a kdo naopak nikoli. Z tohoto průzkumu vyšlo najevo také to, čeho se mnozí obávají, což je ukončení mnoha provozů právě kvůli elektronické evidenci tržeb.

Z 500 respondentů tohoto průzkumu desetina očekává, že bude muset svůj provoz omezit či ukončit. A necelá čtvrtina z nich již nyní plánuje, že během roku 2017 své podnikání ukončí.