Dýchejte v pohodě a zdravěji


UrÄitÄ› sami dokážete posoudit, kde se vám lépe dýchá. Zda v osvěžujícím vzduchu po bouÅ™ce, na moÅ™ském pobÅ™eží, na horách, kde se vyskytuje vysoká koncentrace záporných iontů, tedy aniontů, nebo v dopravní Å¡piÄce Äi pÅ™ed bouÅ™kou, kdy v atmosféře pÅ™evažují kladnÄ› nabité ionty, tedy kationty. UrÄitÄ› mi dáte za pravdu, že je to ta první varianta – tedy hory, moÅ™e, Å™eka, vodopád, vzduch po bouÅ™ce, ale i pobyt v obyÄejné sprÅ¡e. Vzhledem k tomu, že i doma, tedy ve vaÅ¡em obydlí, jsou záporné ionty kyslíku neustále likvidovány takzvaným elektrosmogem (televize, poÄítaÄ, umÄ›lé hmoty, syntetické záclony a koberce) je velmi důležité, chcete-li se doma dobÅ™e cítit a odpoÄinout si, záporné kyslíkové ionty neustále doplňovat. Jediný způsob, jakým to lze provést, jsou ionizátory vzduchu.

Správná volba přístroje

Ionizátory vzduchu, které zakoupíte v naÅ¡em v naÅ¡em internetovém obchodÄ›, jsou kvalitní a bezpeÄná zařízení, která velmi výraznÄ› zlepší vnitÅ™ní prostÅ™edí vaÅ¡eho bytu nebo kanceláře. Zlikvidují prach, ÄásteÄky cigaretového kouÅ™e, pyl i jiné alergeny a vytvoří vám zdravé „horské prostÅ™edí“.

Publikováno v Nezařazené