Čtvrtá nejrychleji rostoucí ekonomika EU

V minulém roce, stejně jako každý jiný rok, proběhl výpočet růstu či poklesu HDP, neboli hrubého domácího produktu, všech zemí Evropské unie. A výsledky jsou skutečně překvapivé. I přesto, že si můžeme stěžovat na ledaco, tak se ve statistikách ukázalo, že je Česká republika čtvrtým státem s nejrychleji rostoucí ekonomikou v EU.

V roce 2015 u nás růst HDP činil 4,5 procenta. Před námi se na třetím místě umístilo Lucembursko se 4,8 procenty, na druhém místě Malta s 6,4 procenty a konečně na prvním místě ekonomicky nejrychleji rostoucí Irsko s neuvěřitelnými 26,3 procenty.

Když se podíváme na opačnou stranu statistiky, tak největšího poklesu dosáhlo Řecko, které loni zaznamenalo pokles o celé 0,2 procenta. Český statistický úřad tyto informace uvedl ve své Statistické ročence 2016. Společně s těmito údaji se zde nachází také růst HDP celé Evropské unie, který v minulém roce činil dvě procenta a v rámci eurozóny se jednalo o 1,7 procenta.


Faktory nezaměstnanosti a životní úrovně

Český statistický úřad se samozřejmě nezajímá pouze o HDP, protože to ovlivňují další aspekty. V České republice byla podle údajů nejnižší nezaměstnanost, o kterou jsme se dělili společně s Německem. V Čechách se hovořilo o 5,2 procentech nezaměstnanosti, v Německu o 4,6 procentech. Naopak Řecko mělo loni nezaměstnanost na 25 procentech. Průměrná nezaměstnanosti ve státech EU byla v roce 2015 9,4 procenta.

Druhým důležitým aspektem je životní úroveň obyvatelstva. Na základě zveřejněných statistik se v minulém roce průměrná úroveň v České republice blížila průměrné úrovni ve všech státech EU. Hrubý domácí produkt počítaný na jednoho obyvatele totiž loni v rámci Evropské unie stoupl z 84 procent na 85 procent. Tato úroveň dosáhla minima v Bulharsku, kde údaje o HDP ukázaly v průměru 46 procent.